Facebook
Instagram
Youtube

TUYỂN DỤNG THÁNG 01.2020

Ngày đăng: 31.12.2019

Tháng 01.2029, TTTM GIGAMALL đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 40 nhân viên bán hàng, 10 phụ bếp và 5 thu ngân. Chi tiết...

Đọc thêm...

TUYỂN DỤNG THÁNG 12.2019 - Đợt 2

Ngày đăng: 09.12.2019

Tháng 12.2019, TTTM GIGAMALL đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 10 Bếp chính và 10 nhân viên quầy Thái. Chi tiết...

Đọc thêm...

TUYỂN DỤNG THÁNG 12.2019

Ngày đăng: 28.11.2019

Tháng 12.2019, TTTM GIGAMALL đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 2 nhân viên tạp vụ và 5 kỹ thuật điện. Chi tiết...

Đọc thêm...

TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019

Ngày đăng: 07.10.2019

Tháng 10.2019, TTTM GIGAMALL đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 2 nhân viên tạp vụ và 5 kỹ thuật điện. Chi tiết...

Đọc thêm...

TUYỂN DỤNG THÁNG 9.2019

Ngày đăng: 16.09.2019

Hiện tại, trong tháng 9.2019, TTTM GIGAMALL đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Bếp chính, Trưởng bộ phận F&B, Giám sát bộ phận F&B, Nhân viên bán hàng, Nhân viên kỹ thuật điện

 

Đọc thêm...